ທັງຫມກົດຫມາຍໃນຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌. ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທາງດ້ານກົດສະບັບພິມຂອງ ທະນາ.


ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຊື້ສັນຍາຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. (ສໍາລັບການທີ່ບໍ່ແມ່ນເນື້ອໃນດິຈິ)-ໃນລົດທີ່ຈາກຍີ່ປຸ່ນ


ໃນເວລາທີ່ບໍ່ໄດ້ຊື້ສັນຍາຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ